Ve sinh cong nghiep
Ve sinh cong nghiep
Tuyển dụng nhân sự tại Blue building Việt Nam

Tuyển dụng

Là một công ty phát triển hàng đầu trong lĩnh vực làm sạch vệ sinh công nghiệp Blue Building liên tục tuyển dụng nhân viên làm sạch nam, nữ tuổi từ 18 đến 40. Blue Building có phòng đào tạo chuyên nghiệp cho quản lý và nhân viên làm sạch. » Chi tiết

Tuyển Nhân Viên Làm Sạch Là một công ty phát triển hàng đầu trong lĩnh vực làm sạch vệ sinh công nghiệp Blue Building liên tục tuyển dụng nhân viên làm sạch nam, nữ tuổi từ 18 đến 40. Blue Building có phòng đào tạo chuyên nghiệp cho quản lý và nhân viên làm sạch. » Chi tiết

Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh Là một công ty chuyên hoạt động trong lĩch vực vệ sinh công nghiệp. Nay do nhu cầu mở rộng và phát triển của công ty chúng tôi cần tuyển 05NV Phòng Kinh doanh » Chi tiết

Google+ > Google > Yahoo > Bing> Validate GEO-TAGs Designed by Sharing Media